Pacijenti ove zdravstvene ustanove na raspolaganju imaju i dva vrhunska, ekskluzivna aparata: reč je o dva najsavremenija aparata LITOCLAST i ESWL, koji omogućavaju efikasno i bezbolno razbijanje kamena u bubregu i bubrežnom kanalu.

Urološka bolnica “Ultrazvuk” je visoko specijalizovana zdravstvena ustanova, izuzetno opremljena najsavremenijim i potpuno novim aparatima koji omogućavaju brzu i pouzdanu dijagnostiku i efikasno lečenje.

Specijalna urološka bolnica “Ultrazvuk” ima veoma širok spektar medicinskih indikacija i stanja u kojima pomaže i leči pacijente. Pruža mogućnosti za obavljanje specijalističkih pregleda iz sledećih oblasti: urologije, kardilogije ...

Urološka bolnica “Ultrazvuk” je visoko specijalizovana zdravstvena ustanova i izuzetno opremljena najsavremenijim i potpuno novim aparatima koji omogućavaju brzu i pouzdanu dijagnostiku i efikasno lečenje...

A - PRP Tehnologija
A - PRP Tehnologija
Švajcarski R&D proizvođač biotehnologije Regen Lab je poznata kao vodeći snabdevač patentirane tehnologije za proizvodnju Autologne plazme obogaćene trombocitima (A-PRP). Tehnologija se zasniva na preradi sopstvene krvi pacijenta, kako bi se iskoristili trombociti, ćelije i proteini zarastanja u različitim medicinskim oblastima kao što su sportska medicina, lečenje rana i estetika. A-PRP se takođe koristi u kombinaciji sa sveže izvađenim ćelijama (koštana srž, adipozno tkivo, ćelije kože,...). Trombociti su ključni činioci u mehanizmima obnavljanja čvrstog i mekog tkiva. Oni obezbeđuju neophodne faktore rasta (FGF, PDGF , TGF-β, EGF,...
Stručni tim